-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2009 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:03
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2010 | 14:49
wytworzył: Kida Tomasz
wprowadził: Kida Tomasz
Uchwała Nr LIV/366/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2010 rok
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/365/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie na 2010 rok
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/364/2009 w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/363/2009 w sprawie w budżecie gminy na 2009 rok.
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/362/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki, położonej na terenie miasta Nowa Sarzyna oraz prawa własności budynku
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/361/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony na część działki nr ewid. 4003/1 przeznaczonej pod użytkowanie rolnicze, położonej w miejscowości Sarzyna.
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/360/2009 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna na rok 2010.
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/359/2009 w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2010 rok
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/358/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna z 2009 roku
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/357/2009 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/356/2009 uchwała budżetowa Gminy Nowa Sarzyna na rok 2010
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/355/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leżajsk na realizację zadań publicznych
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/354/2009 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Leżajskiemu
09 marca 2010

Uchwała Nr LIV/353/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy trzech Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie w 2009 roku.
09 marca 2010

Uchwała Nr LIII/352/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
09 marca 2010

Uchwała Nr LIII/351/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2009 r.
09 marca 2010

Uchwała Nr LIII/350/2009 w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego gminy p.n. „Poprawa infrastruktury technicznej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”.
09 marca 2010

Uchwała Nr LIII/349/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr L/333/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego.
09 marca 2010

Uchwała Nr LII/348/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
23 grudnia 2009

Uchwała Nr LII/347/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
23 grudnia 2009

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 554046

 

Realizacja: Ideo