-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2009 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:03
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2010 | 14:49
wytworzył: Kida Tomasz
wprowadził: Kida Tomasz
Uchwała Nr XLIX/325/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
28 października 2009

Uchwała Nr XLIX/324/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
28 października 2009

Uchwała Nr XLIX/323/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
28 października 2009

Uchwała Nr XLIX/322/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2009 r.
28 października 2009

Uchwała Nr XLIX/321/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2009 r.
28 października 2009

Uchwała Nr XLVIII/320/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
25 września 2009

Uchwała Nr XLVIII/319/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leżajskiemu
25 września 2009

Uchwała Nr XLVIII/318/2009 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego finansowego za 2008 rok
25 września 2009

Uchwała Nr XLVIII/317/2009 w sprawie zmian uchwały Nr XXXVIII/244/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
25 września 2009

Uchwała Nr XLVIII/316/2009 w sprawie nadania statusu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowej Sarzynie
25 września 2009

Uchwała Nr XLVIII/315/2009 w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu za środków pomocy społecznej
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/314/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/313/2009 w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego gminy p.n. „Poprawa infrastruktury technicznej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”.
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/312/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/298/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/311/2009 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów własnych, oraz wniesienia wkładu pieniężnego dzo Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. Z o.o.
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/310/2009 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na pomoc rzeczową dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/309/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/309/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/308/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Kopernika 1 w Nowej Sarzynie
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/307/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/229/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Nowa Sar
25 września 2009

Uchwała Nr XLVII/306/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych „Sarzyna – Dymarki” w miejscowości Sarzyna i Ruda Łańcucka
25 września 2009

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 559655

 

Realizacja: Ideo