-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2009 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:03
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2010 | 14:49
wytworzył: Kida Tomasz
wprowadził: Kida Tomasz
Uchwała Nr XLVII/305/2009 w sprawie uchwalenia I zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
25 września 2009

Uchwała Nr XLVI/304/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
02 września 2009

Uchwała Nr XLVI/303/2009 w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości o numerze działki 712/46 położonej w Nowej Sarzyni
02 września 2009

Uchwała Nr XLV/302/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
02 września 2009

Uchwała Nr XLV/301/2009 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków na fundusz sołecki
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/300/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/299/2009 w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego gminy p.n. „Poprawa infrastruktury technicznej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/298/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/280/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/297/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/296/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/295/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ośrodka zbioru gazu oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Nowa Sarzyna województwo podkarpackie
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/294/2009 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Jeżowe”
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/293/2009 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego Sarzyna-1”
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/292/2009 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowa Sarzyna
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/291/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/290/2009 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi usuwania odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
02 września 2009

Uchwała Nr XLIV/289/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/217/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
02 września 2009

Uchwała Nr XLIII/288/2009 w sprawie wspólnej realizacji zadania z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie polegającej na wykonaniu oznakowań aktywnych przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLIII/287/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLIII/286/2009 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Sarzyna za rok 2008 i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
01 czerwca 2009

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 559655

 

Realizacja: Ideo