-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 2009 

Prawo lokalne / Uchwały Rady Miejskiej 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:03
data ostatniej modyfikacji: 09-03-2010 | 14:49
wytworzył: Kida Tomasz
wprowadził: Kida Tomasz
Uchwała Nr XLII/285/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr II/6/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/284/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru skąłdów osobowych Komisji Rady Miejskiej.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/283/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2009 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/282/2009 w sprawie zmiany kwot wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego gminy p.n. „Poprawa infrastruktury technicznej Miasta i Gminy Nowa Sarzyna”, określonych w wykazie stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/265/
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/281/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/230/2008 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/280/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/279/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/278/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowa Sarzyna na lata 2009-2012.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/277/2009 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Wola Zarczycka na lata 2009-2015”.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/276/2009 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych na terenie miasta Nowa Sarzyna.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/275/2009 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/274/2009 w sprawie wystąpienia z zmianę nazwy miejscowości.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLII/273/2009 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Nowa Sarzyna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009”.
01 czerwca 2009

Uchwała Nr XLI/272/2009 w sprawie wyrażenia zgody przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie akt
08 kwietnia 2009

Uchwała Nr XLI/271/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ośrodka zbioru gazu oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Nowa Sarzyna województwo podkarpackie.
08 kwietnia 2009

Uchwała Nr XLI/270/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
08 kwietnia 2009

Uchwała Nr XLI/269/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Kopernika 1 w Nowej Sarzynie.
08 kwietnia 2009

Uchwała Nr XLI/268/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy pod działalność handlową części działki o nr ewid. 712/51 położonej w miejscowości Nowa Sarzyna przy ul. M. Konopnickiej.
08 kwietnia 2009

Uchwała Nr XL/267/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 2008 roku.
08 kwietnia 2009

Uchwała Nr XL/266/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/123/2007 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna.
08 kwietnia 2009

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »»»  
Liczba odwiedzin: 559202

 

Realizacja: Ideo