-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zarządzenia 2019 

Prawo lokalne / Zarządzenia Burmistrza 
data publikacji: 31-12-2018 | 07:51
data ostatniej modyfikacji: 20-11-2019 | 13:17
Zarządzenie nr 94/2019

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Sarzyna na 2020 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 93/2019

w sprawie wykupu gruntu położonego w Jelnej   więcej »»»

Zarządzenie nr 92/2019

w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Nowa Sarzyna i Ruda Łańcucka   więcej »»»

Zarządzenie nr 91/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 90/2019

w sprawie zmiany szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2019 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 89/2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Zarządzenie nr 88/2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu   więcej »»»

Zarządzenie nr 87/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 86/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów "Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna na 2020 rok" oraz "Miejsko - Gminnego Programu Przeciwdziałania ..   więcej »»»

Zarządzenie nr 85/2019

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zarządzenie nr 84/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu "Programu współpracy ..   więcej »»»

Zarządzenie nr 83/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 82/2019

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Wółka Łętowska   więcej »»»

Zarządzenie nr 81/2019

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z krytej pływalni, sauny i sal sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zarządzenie nr 80/2019

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Nowa Sarzyna, Wola Zarczycka i Łętownia   więcej »»»

Zarządzenie nr 79/2019

do uzupełnienia   więcej »»»

Zarządzenie nr 78/2019

w sprawie zmiany szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2019 r.   więcej »»»

Zarządzenie nr 77/2019

w sprawie nabycia na własność przez Miasto i Gminę Nowa Sarzyna nieruchomości położonych na terenie miejscowości Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zarządzenie nr 76/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy oraz zmian w zarządzeniu w sprawie szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu gminy Nowa Sarzyna na 2019 rok   więcej »»»

Zarządzenie nr 75/2019

do uzupełnienia   więcej »»»

1 | 2 | 3 | 4 | 5  »»»  
Liczba odwiedzin: 555451

 

Realizacja: Ideo