-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Zamówienia publiczne 
data publikacji: 13-04-2018 | 17:06
data ostatniej modyfikacji: 08-08-2018 | 15:21
wytworzył: Dariusz Miazga
     
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy Nowa Sarzyna
13 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a - Dokumentacje techniczne zestawów solarnych 

Załącznik nr 1b - Dokumentacje techniczne kotłów na biomasę

Załącznik nr 1ca - Dokumentacje techniczne pomp ciepła do CWU

Załącznik nr 1cb - Dokumentacje techniczne pomp ciepła do CWU oraz CO

Załącznik nr 1d - Dokumentacje techniczne zestawów fotowoltaicznych

Załącznik nr 2a - Projekt umowy – dla części 1 zamówienia

Załącznik nr 2b - Projekt umowy – dla części 2 zamówienia

Załącznik nr 2c - Projekt umowy – dla części 3 zamówienia

Załącznik nr 2d - Projekt umowy – dla części 4 zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 4 - zakres oświadczenia JEDZ

Załącznik nr 4a - JEDZ

Załącznik nr 5 - Wzór informacji ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ

 

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 - Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 5 - Wzór informacji ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, sprostowanie ogłoszenia o zamówianiu oraz zmiana SIWZ

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana SIWZ z dnia 09.05.2018 r.

Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 09.05.2018 r.

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 25.05.2018 r. do godz. 10:00

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 4 zamówienia

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o odrzuceniu oferty oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 560047

 

Realizacja: Ideo