-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Zamówienia publiczne 
data publikacji: 30-08-2018 | 15:25
data ostatniej modyfikacji: 03-12-2018 | 14:50
wytworzył: Dariusz Miazga
     
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Nowa Sarzyna
30 sierpnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a - Dokumentacje techniczne zestawów solarnych 

Załącznik nr 1b - Dokumentacje techniczne zestawów fotowoltaicznych

Załącznik nr 2a - Projekt umowy – dla części 1 zamówienia

Załącznik nr 2b - Projekt umowy – dla części 2 zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 4 - zakres oświadczenia JEDZ

Załącznik nr 4a - JEDZ

Załącznik nr 5 - Wzór informacji ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ

 

Załączniki w wersji edytowalnej

Załącznik nr 3 - Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik nr 5 - Wzór informacji ze wykonawca nie nalezy lub nalezy do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 - Wzór wykazu dostaw

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia w zakresie określonym w pkt. 8.7.2 lit. e) - g) SIWZ

 

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców, sprostowanie ogłoszenia o zamówianiu oraz zmiana SIWZ

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana SIWZ i terminu z dnia 24.09.2018 r

Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 24.09.2018 r.


UWAGA!
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 10.10.2018 r. do godz. 10:00

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach oraz zmiana terminu z dnia 04.10.2018 r

Sprostowanie ogłoszenia przekazane do publikacji dnia 04.10.2018 r.

 

UWAGA!
Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 11.10.2018 r. do godz. 10:00

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 559854

 

Realizacja: Ideo