-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Zamówienia publiczne 
data publikacji: 09-11-2018 | 15:16
data ostatniej modyfikacji: 23-11-2018 | 11:26
wytworzył: Dariusz Miazga
     
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna w sezonie 2018 - 2019
09 listopada 2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Projekt umowy

Załącznik nr 6 - Wykaz dróg, chodników i parkingów do odśnieżania i piaskowania

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

 

Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 559857

 

Realizacja: Ideo