-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2007 rok 

Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje / Archiwalne 
data publikacji: 09-02-2007 | 11:59
data ostatniej modyfikacji: 27-12-2007 | 12:13
wytworzył: Wiesław Piechowski
wprowadził: Wiesław Piechowski
Obwieszczenie o wydanej decyzji R-7627/15-3/07 z dnia 20.12.2007 roku o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „KGZ Żołynia. Zagospodarowanie odwiertów gazowych Sarzyna 17, 18, 19, Łętownia 1”
27 grudnia 2007

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na działkach nr ewid. gruntów: 1739, 1741, 1742 i 1743 w miejscowości Sarzyna”
12 grudnia 2007

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania - „Przebudowa drogi gminnej klasy D” w miejscowościach Sarzyna i Nowa Sarzyna
10 grudnia 2007

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania - „Przebudowa drogi gminnej klasy D” w miejscowości Jelna
10 grudnia 2007

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania - „Przebudowa drogi gminnej klasy D” w miejscowościach Jelna - Łukowa
10 grudnia 2007

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania - „Przebudowa drogi gminnej klasy D” w miejscowości Sarzyna
03 grudnia 2007

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104701 R” w miejscowościach Majdan Łętowski
03 grudnia 2007

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 104703 R” w miejscowościach Wólka Łętowska
03 grudnia 2007

Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ” w miejscowościach Ruda Łańcucka - Sarzyna
03 grudnia 2007

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Wola Zarczycka, ETAP III
30 listopada 2007

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Wola Zarczycka, ETAP II
30 listopada 2007

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Wola Zarczycka i części Jelna – Judaszówka, ETAP I
30 listopada 2007

Obwieszczenie - Rozbudowa stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej operatora sieci ERA nr BTS 58138.06 Nowa Sarzyna
28 listopada 2007

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna
23 listopada 2007

Zawiadomienie o wydanej decyzji - Zagospodarowanie odwiertów gazowych Sarzyna 17, 18 i 19 oraz Łętownia I, przewidzianej do realizacji w miejscowościach: Tarnogóra i Łętownia gmina Nowa Sarzyna oraz Groble gmina Jeżowe
06 listopada 2007

Informacja Burmistrza MiG z wykonania budżetu Gminy za III kwartał 2007 roku
30 października 2007

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ośrodka zbioru gazu ...
30 października 2007

Postanowienie o zwolnieniu inwestora z obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „KGZ Żołynia. Zagospodarowanie odwiertów gazowych Sarzyna 17, 18, 19, Tarnogóra 1” w miejscowości Tarnogóra i Łętownia
26 października 2007

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Wola Zarczycka, ETAP III
10 października 2007

Obwieszczenie o wydanej decyzji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Wola Zarczycka, ETAP II
10 października 2007

1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Liczba odwiedzin: 569672

 

Realizacja: Ideo