-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2014 rok 

Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO / Archiwalne 
data publikacji: 15-01-2014 | 07:51
data ostatniej modyfikacji: 29-12-2014 | 15:16
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

„Usługi opiekuńcze na rzecz osób chorych pozbawionych opieki”    więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 r. Przedmiotem konkursu jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu MiG Nowa Sarzyna do Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Laszczynach   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ludowego "Sarzynioki" z Sarzyny na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"- "Sarzyńskie Pierożyce"   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jelna "Złoty Potoki" na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

„Organizowanie cyklicznych imprez i wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, w tym imprez kulturalnych i artystycznych ”, tytuł zadania publicznego „Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Nowa Sarzyna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w roku 2014   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Ludowego "Sarzynioki" z Sarzyny na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"    więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Benefactum" na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

pod nazwą "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego" pod nazwą Organizacja pikniku historycznego w Łętownii"   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Rodzaj zadania: Zorganizowanie wypoczynku letniego związanego z realizacją programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Rodzaj zadania: Dofinansowanie wypoczynku letniego oraz wyjazdów związanych z realizacją programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelnej na realizację zadania publicznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego"   więcej »»»

Oferta na realizację zadania publicznego

Do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zarczyckiej na realizację zadania pub licznego w zakresie "Zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego".   więcej »»»

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego. Rodzaj zadania: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.    więcej »»»

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Łętowni   więcej »»»

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania publicznego

Prowadzenie świetlicy środowiskowej - placówki wsparcia dziennego dla dzieci w Sarzynie   więcej »»»

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 569672

 

Realizacja: Ideo