-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2017 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia 
data publikacji: 29-12-2016 | 07:53
data ostatniej modyfikacji: 06-11-2017 | 08:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Cmentarz Łukowa"   więcej »»»

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglągu projektu VI zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zaproszenie do udziału w warsztatach konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych

w związku z opracowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Łukowa"   więcej »»»

Zaproszenie do udziału w badaniach ankietowych w ramach konultacji społecznych

w związku z opracowywaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Łukowa"   więcej »»»

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przesttrzennego "Cmentarz Łukowa"

obejmującego obszar położony w południowo-zachodniej części wsi Łukowa oraz południowo-wschodniej części wsi Ruda Łańcucka   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 554509

 

Realizacja: Ideo