-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2008 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 03-06-2008 | 13:21
data ostatniej modyfikacji: 11-12-2008 | 14:02
wytworzył: Adam Dmitrowski
wprowadził: Adam Dmitrowski
Budowa siedmiu sztuk przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, zjazdami oraz odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Jelna”
11 grudnia 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Łętowska, stacji trafo, linii energetycznej s/n 15 kV oraz przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i zjazdami
11 grudnia 2008

Budowa siedmiu sztuk przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym, zjazdami oraz odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej” w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Jelna”
23 października 2008

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwagi dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ośrodka zbioru gazu oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Nowa Sarzyna woj. podkarpackie
29 sierpnia 2008

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów ośrodka zbioru gazu oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie N.Sarzyna
24 czerwca 2008

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjno-usługowych "Sarzyna-Dymarki"
03 czerwca 2008

Przystąpienie do sporządzenia I zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
03 czerwca 2008

Liczba odwiedzin: 554509

 

Realizacja: Ideo