-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2014 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 14-01-2014 | 15:01
data ostatniej modyfikacji: 20-11-2014 | 08:01
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna obejmującego obszary położone w miejscowościach Wola Zarczycka i Jelna oraz obszary udokumentowanych złóż kopalin   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelna - Borki"

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelna - Borki"   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wola Zarczycka - Smycze"

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wola Zarczycka - Smycze"   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Terminal paliw II w miejscowości Łętownia”    więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową w miejscowości Wola Zarczycka   więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 554509

 

Realizacja: Ideo