-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2016 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 07-01-2016 | 08:06
data ostatniej modyfikacji: 25-02-2016 | 13:11
Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jelna - Borki"   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 1780/1 w Łętowni”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej o nr ewid. 522 w Jelnej”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna - Judaszówka – 3”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowa – 2”   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 554509

 

Realizacja: Ideo