-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2019 rok 

Planowanie przestrzenne / Obwieszczenia 
data publikacji: 31-12-2018 | 08:20
data ostatniej modyfikacji: 25-11-2019 | 10:45
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania VIII zmiany Studium

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Kołacznia 1"   więcej »»»

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Cmentarz Majdan Łętowski"   więcej »»»

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu mpzp „Tarnogóra 1”

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 1” oraz rozpatrywaniem wniosków do planu   więcej »»»

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu IX zmiany Studium

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzaniem projektu IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących studium   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Tarnogóra 1"

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tarnogóra 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania IX zmiany Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Judaszówka 1"   więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Baranówka 1"   więcej »»»

Informacja o przyjęciu przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie uchwały w sprawie uchwalenia

VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna   więcej »»»

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Kołacznia 1"   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569672

 

Realizacja: Ideo