-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2017 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego 
data publikacji: 29-12-2016 | 07:57
data ostatniej modyfikacji: 28-12-2017 | 14:30
Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego drogi o nr ewidencyjnym 1867 w miejscowości Wola Zarczycka”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Sarzyna – 4”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 511 w miejscowości Łukowa”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna – 8”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z włączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego w miejscowości Nowa Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa trybun na stadionie sportowym w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego dróg o nr ewidencyjnych 570/1, 577 w miejscowości Nowa Sarzyna i drogi o nr ewidencyjnym 1/2 w miejscowości Ruda Łańcucka”    więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego drogi o nr ewidencyjnym 1867 w miejscowości Wola Zarczycka”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego drogi o nr ewidencyjnym 561 w miejscowości Nowa Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa oświetlenia drogowego dróg o nr ewidencyjnych 699 i 705 w miejscowości Nowa Sarzyna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LEZ7004_A” w Łętowni    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod budowę mostu stalowego w km 142.277 linii nr 068 Lublin – Przeworsk oraz toru nr 2 na części nowoprojektowanego mostu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury oraz umocnieniem dna rzeki betonowymi płytami ażurowymi   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LEZ7004_A” w miejscowości Łętownia   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa trybun na stadionie sportowym w Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o możliwości wypoiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

w prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LEZ7004_A” w Łętowni   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. : „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 16/3 w miejscowości Łukowa”   więcej »»»

Zawiadomienie o wystąpieniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publcznego

p.n. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LEZ7004_A” w miejscowości Łętownia   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa budynku biblioteki o dwa tarasy zadaszone” w Tarnogórze   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod budowę mostu stalowego w km 142.277 linii nr 068 Lublin – Przeworsk oraz toru nr 2 na części nowoprojektowanego mostu wraz z przebudową istniejącej infrastruktury branży automatyki, teletechniki i energetyki oraz umocnieniem dna rzeki betonowymi   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przyłączeniem budynku mieszkalnego na działce nr 597 w miejscowości Jelna”    więcej »»»

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 555453

 

Realizacja: Ideo