-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2008 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 03-06-2008 | 13:22
data ostatniej modyfikacji: 31-10-2008 | 14:39
wytworzył: Adam Dmitrowski
wprowadził: Adam Dmitrowski
Zawiadomienie o wydanej decyzji dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej o pomieszczenia szatni i świetlicy
31 października 2008

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wólka Łętowska, stacji trafo, linii energetycznej 15 kV oraz przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i zjazdami
30 października 2008

Zawiadomienie o wniosku dot. zmiany zakresu inwestycji p.n. "Przebudowa drogi krajowej nr 77 w miejscowości Tarnogóra"
15 października 2008

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. przebudowy drogi krajowej nr 77 w miejscowości Tarnogóra
07 października 2008

Zawiadomienie o wydanej decyzji dot. budowy chodnika w pasie drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl w miejscowości Ruda Łańcucka i Nowa Sarzyna przy ul. T. Kościuszki wraz z rowem odwadniającym
26 września 2008

Zawiadomienie o wydanej decyzji dot. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sarzynie o pomieszczenia szatni
26 września 2008

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy boiska sportowego w miejscowości Sarzyna z zapleczem sportowym, miejscami postojowymi, oświetleniem terenu, zjazdem publicznym z drogi gminnej publicznej oraz rozbudowy sieci infrastruktury technicznej
22 września 2008

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sarzynie o pomieszczenia szatni
19 sierpnia 2008

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy Szkoły Podstawowej w Rudzie Łańcuckiej o pomieszczenia szatni i świetlicy
19 sierpnia 2008

Zawiadomienie o wydanej decyzji dot. rozbudowy istniejącego kompleksu szkolnego o budynek przeznaczony dla potrzeb Gimnazjum w Nowej Sarzynie
11 lipca 2008

Zawiadomienie o wydanej decyzji dot. rozbudowy będącego w trakcie rozbudowy budynku remizy OSP w Łętowni
01 lipca 2008

Zawiadomienie o wydanej decyzji dot. urządzenia placu targowego w Nowej Sarzynie
05 czerwca 2008

Liczba odwiedzin: 554509

 

Realizacja: Ideo