-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2011 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 03-01-2011 | 11:34
data ostatniej modyfikacji: 09-12-2011 | 14:17
Zawiadomienie o piśmie inwestora w sprawie poszerzenia zakresu wniosku o wydanie decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jelna wraz z przepompownią strefową i zasilaniem energetycznym” w miejscowościach Jelna, gm. Nowa Sarzyna oraz Maleniska, gm. Leżajsk   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji umarzającej w części postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jelna wraz z przepompownią strefową i zasilaniem energetycznym” w miejscowościach Jelna oraz Maleniska.   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jelna wraz z przepompownią strefową i zasilaniem energetycznym” w miejscowościach Jelna, gmina Nowa Sarzyna oraz Maleniska, gmina Leżajsk   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o sprostowaniu innej oczywistej omyłki

w wydanej w dniu 25.05.2011 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 875 w km 74+420 do km 74+595 w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa budynku OSP w Rudzie Łańcuckiej”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 3”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012, w tym budynku sanitarno-szatniowego, boiska do piłki i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, ogrodzeniem i drenażem” w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Przebudowa stacji zatłaczania wody złożowej – KZG Żołynia odwierty Sarzyna 8 i 16” polegająca na: budowie kontenerowego budynku biurowo-socjalnego, budowie budynku zaplecza technicznego wraz z potrzebną infrastrukturą, budowie fund   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Sarzyna - 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zarczycka - 3”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa chodnika przy ul. Marii Konopnickiej w Nowej Sarzynie”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zarczycka – 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jelna-Judaszówka – 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn. „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012, w tym budynku sanitarno-szatniowego, boiska do piłki i boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem, ogrodzeniem i drenażem”    więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. "Budowa i przebudowa sieci energetycznej napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji ŁĘTOWNIA III w miejscowości Łętownia"   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sarzyna - 3”   więcej »»»

Zawiadomienie o rozprawie dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

pn.: „Przebudowa stacji zatłaczania wody złożowej – KZG Żołynia odwierty Sarzyna 8 i 16”    więcej »»»

1 | 2 | 3  »»»  
Liczba odwiedzin: 569672

 

Realizacja: Ideo