-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2013 rok 

Planowanie przestrzenne / Lokalizacja inwestycji celu publicznego / Archiwalne 
data publikacji: 14-01-2013 | 10:51
data ostatniej modyfikacji: 12-12-2013 | 13:54
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Przełożenie odcinka sieci gazowej dn 32” w miejscowości Jelna   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40” w miejscowości Jelna   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32” w Nowej Sarzynie i Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa zatoki parkingowej” w miejscowości Jelna, sołectwo Judaszówka   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa linii elektroenergetycznej 15kV – Rudnik: połączenie linii Siedlanka – Rudnik odgałęzienie Sarzyna 30 Janda linią kablową od stacji transformatorowej Nowa Sarzyna 2” w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40” w Jelnej   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 32” w Sarzynie i Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa linii elektroenergetycznej 15 kV – Rudnik: połączenie linii Siedlanka – Rudnik odgałęzienie Sarzyna 30 Janda linią kablową od stacji transformatorowej Nowa Sarzyna 2” w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa zatoki parkingowej” w miejscowości Jelna, sołectwo Judaszówka   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 32 w Wólce Łętowskiej”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. Odprowadzenie wód opadowych z drogi powiatowej Nr P 1238” w Woli Zarczyckiej   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna-Judaszówka – 2”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelna-Judaszówka – 1”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV JELNA I wraz z nawiązaniami do linii sN i nN w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

p.n. „Budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV JELNA IV wraz z nawiązaniami do linii sN i nN w miejscowości Jelna”   więcej »»»

Zawiadomienie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Przebudowa linii przesyłowej w osiedlowej sieci ciepłowniczej z wymiennikowni nr 1 para – woda do wymiennikowni nr 3 woda – woda” w Nowej Sarzynie   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 555453

 

Realizacja: Ideo