-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2018 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia 
data publikacji: 21-12-2017 | 09:07
data ostatniej modyfikacji: 23-11-2018 | 13:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu DN 100 do SRP Sarzyna Wieś na długości ok. 1200 m – dokumentacja projektowa”   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 Lipnik – Przemyśl   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka   więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna    więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka - Wólka Niedźwiedzka    więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyżowania z drogą krajowa nr 77 Lipnik – Przemyśl w km 0+000 – 8+310   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka – Wólka Niedźwiedzka w km 0+970 – 2+100   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku L-2 na pomieszczenia laboratoryjne oraz pom. socjalne i biurowe wraz z instalacjami wewnętrznymi    więcej »»»

Liczba odwiedzin: 555451

 

Realizacja: Ideo