-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2009 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 31-12-2008 | 09:12
data ostatniej modyfikacji: 17-12-2009 | 15:08
wytworzył: Elżbieta Michalec
wprowadził: Elżbieta Michalec
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104727R w Jelnej - Jelna Judaszówka oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
17 grudnia 2009

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104758R w ramach zadania: "Budowa dróg gminnych w ramach RPO" usytuowanej w miejscowościach Sarzyna i Ruda Łańcucka
07 grudnia 2009

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej" zlokalizowanego w miejscowości Łętownia
04 grudnia 2009

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Nowa Sarzyna"
04 grudnia 2009

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 104729R w Jelnej oraz o zakończeniu postępowania dowodowego
01 grudnia 2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Uzbrojenie terenów produkcyjno-usługowych "Sarzyna-Dymarki" w miejscowości Sarzyna i Ruda Łańcucka
18 listopada 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1083R Łętownia - granica powiatu (Krzywdy) km 0+000,00 - km 2+725,00"
18 listopada 2009

Wystąpienie do RDOŚ w Rzeszowie i PPIS w Leżajsku o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Sarzyna” Osiedle Janda
16 listopada 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa stadionu sportowego”, zlokalizowanego w miejscowości Jelna
09 listopada 2009

Wystąpienie do Starosty Leżajskiego i PPIS w Leżajsku o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104727R zlokalizowanej w miejscowości Jelna - Jelna Judaszówka"
05 listopada 2009

Wystąpienie do Starosty Leżajskiego i PPIS w Leżajsku o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 104729R zlokalizowanej w miejscowości Jelna"
05 listopada 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zadaszenia magazynowego przed obiektem 1236 w Instalacji Żywic Epoksydowych w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie"
30 października 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji MCPA i MCPP w Zakładach Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie"
30 października 2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 104727R usytuowanej w miejscowości Jelna - Jelna Judaszówka, gmina Nowa Sarzyna
23 października 2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 104729R usytuowanej w miejscowości Jelna, gmina Nowa Sarzyna
23 października 2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 104729R usytuowanej w miejscowościach: Sarzyna i Ruda Łańcucka, gmina Nowa Sarzyna
23 października 2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Sarzyna" w Nowej Sarzynie, Osiedle Janda.
19 października 2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej" w Łętowni, gmina Nowa Sarzyna
13 października 2009

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie sydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Nowa Sarzyna"
13 października 2009

Zawiadomienie dla stron postępowania o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1083R Łętownia - granica powiatu (Krzywdy)"
13 października 2009

1 | 2 | 3 | 4  »»»  
Liczba odwiedzin: 555702

 

Realizacja: Ideo