-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2011 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 03-01-2011 | 11:35
data ostatniej modyfikacji: 30-12-2011 | 13:39
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

pn. "Budowa węzła przygotowania i przesłania surowców w instalacji preparatów rozpuszczalnikowych - obiekt 1229b w ZCh "Organika - Sarzyna" S.A. w Nowej Sarzynie"   więcej »»»

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

Budowa węzła przygotowania i przesyłania surowców w instalacji preparatów rozpuszczalnikowych - obiekt 1229b w Zakładach Chemicznych "Organika -Sarzyna" S.A.   więcej »»»

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie budowy drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Budowa drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia prostującego błędy pisarskie i rachunkowe w decyzji z dnia 26 lutego 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Uzbrojenie terenów produkcyjno-usługowych "Sarzyna-Dymarki".."    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Łętownia-Górki” zlokalizowanego w miejscowości Łętownia i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Łętownia-Górki” zlokalizowanego w miejscowości Łętownia   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie   więcej »»»

Obwieszczenie

w sprawie wydania postanowienia o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Łętownia-Górki" oraz o zakończeniu postępowania dowodowego   więcej »»»

Liczba odwiedzin: 569673

 

Realizacja: Ideo