-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

2013 rok 

Ochrona środowiska / Obwieszczenia / Archiwalne 
data publikacji: 22-02-2013 | 07:56
data ostatniej modyfikacji: 24-10-2013 | 12:58
Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

Instalacja do produkcji podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej oraz środków ochrony roślin    więcej »»»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odc. granicy województwa podkarpackiego i lubelskiego - Sokołów Młp.   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Jelna   więcej »»»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”    więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Jelna   więcej »»»

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego

w sprawie decyzji zatwierdzającej "Dokumentację geologiczno-inżynierską z rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich dla inwestycji "Budowa trasy rowerowej w Polsce Wschodniej ...""   więcej »»»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej    więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia nadającego decyzji rygor natychmiastowej wykonalności   więcej »»»

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i o możliwości zapoznania się z jej treścią    więcej »»»

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o prowadzonym postępowaniu z udziałem społeczeństwa

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego    więcej »»»

Liczba odwiedzin: 555451

 

Realizacja: Ideo