-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Mapa serwisu 

 1. Burmistrz
 1. Rada Miejska
 1. Lista Radnych
 1. Komisje
 1. Plan pracy Rady
 1. Protokoły z sesji
 1. Imienne wykazy głosowań radnych
 1. Retransmisje sesji Rady Miejskiej
 1. Raporty
 1. Kontakt
 1. Sołectwa i osiedla
 1. Wykaz sołectw i osiedli
 1. Protokoły z zebrań
 1. Urząd Miasta i Gminy
 1. Jak załatwić sprawę?
 1. Dotacje
 1. Dowody osobiste
 1. Drogi
 1. Działalność gospodarcza
 1. Gospodarka nieruchomościami
 1. Informacja publiczna
 1. Mienie komunalne
 1. Ochrona środowiska
 1. Odpady komunalne
 1. Planowanie przestrzenne
 1. Podatki i opłaty
 1. Rejestry
 1. Skargi i wnioski
 1. Urząd Stanu Cywilnego
 1. Wojsko
 1. Wybory
 1. Zameldowanie
 1. Zaświadczenia / poświadczenia / zezwolenia
 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 1. e-dzienniki
 1. Monitor Polski
 1. Dziennik Ustaw
 1. Dziennik Urzędowy
 1. Prawo lokalne
 1. Statut
 1. Herb, flaga
 1. Uchwały Rady Miejskiej
 1. Uchwały od 2012 roku
 1. Uchwały 2011
 1. Uchwały 2010
 1. Uchwały 2009
 1. Uchwały 2008
 1. Uchwały 2007
 1. Uchwały 2006
 1. Uchwały 2005
 1. Uchwały 2004
 1. Uchwały 2003
 1. Zarządzenia Burmistrza
 1. Zarządzenia 2019
 1. Zarządzenia 2018
 1. Zarządzenia 2017
 1. Zarządzenia 2016
 1. Zarządzenia 2015
 1. Zarządzenia 2014
 1. Zarządzenia 2013
 1. Zarządzenia 2012
 1. Zarządzenia 2011
 1. Zarządzenia 2010
 1. Zarządzenia 2009
 1. Zarządzenia 2008
 1. Zarządzenia 2007
 1. Strategie i programy
 1. Oświadczenia majątkowe
 1. Druki
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok - nowa kadencja
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok - początek kadencji
 1. Zamówienia publiczne
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok
 1. 2013 rok
 1. 2012 rok
 1. 2011 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. 2007 rok
 1. Ogłoszenia o konkursach i zamówienia publiczne do 30000 EURO
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. 2016 rok
 1. Archiwalne
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok
 1. 2013 rok
 1. 2012 rok
 1. 2011 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. 2007 rok
 1. Nabór kandydatów
 1. Do pracy w Urzędzie
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. 2015 rok
 1. 2011 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. 2007 rok
 1. Do pracy w Jednostkach Org.
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok
 1. 2013 rok
 1. 2012 rok
 1. 2011 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. 2007 rok
 1. Druki do pobrania
 1. Gospodarka nieruchomościami
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok
 1. 2013 rok
 1. 2012 rok
 1. 2011 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. 2007 rok
 1. Planowanie przestrzenne
 1. Obwieszczenia
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok
 1. 2013 rok
 1. 2012 rok
 1. 2011 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 1. Lokalizacja inwestycji celu publicznego
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2008 rok
 1. 2009 rok
 1. 2010 rok
 1. 2011 rok
 1. 2012 rok
 1. 2013 rok
 1. 2014 rok
 1. 2015 rok
 1. 2016 rok
 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 1. Rysunek studium
 1. Tekst studium
 1. Uchwały
 1. Gospodarka komunalna
 1. Woda i ścieki
 1. Obwieszczenia i informacje
 1. Odpady komunalne
 1. Ochrona środowiska
 1. Obwieszczenia
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok
 1. 2013 rok
 1. 2012 rok
 1. 2011 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. Plany i programy
 1. Informacja o środowisku
 1. Inne przetargi
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2014 rok
 1. 2013 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. 2007 rok
 1. Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje
 1. 2019 rok
 1. 2018 rok
 1. 2017 rok
 1. Archiwalne
 1. 2016 rok
 1. 2015 rok
 1. 2012 rok
 1. 2011 rok
 1. 2010 rok
 1. 2009 rok
 1. 2008 rok
 1. 2007 rok
 1. Rejestry
 1. Rejestr instytucji kultury
 1. Rejestr zbiorów danych osobowych
 1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
 1. Wykaz szkół i placówek niepublicznych
 1. Finanse
 1. Petycje
 1. Wybory
 1. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 1. Wybory Ławników 2019
 1. Wybory do Izby Rolniczej 2019
 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
 1. Wybory Sołtysów 2019
 1. Wybory samorządowe 2018
 1. Archiwalne
 1. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
 1. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej
 1. Przedterminowe wybory Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna
 1. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
 1. Referendum ogólnokrajowe 2015 r.
 1. Przedterminowe wybory Sołtysa
 1. Wybory Ławników 2015
 1. Wybory Prezydenta 2015
 1. Wybory Sołtysów 2015
 1. Wybory samorządowe 2014
 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
 1. Wybory do Sejmu i do Senatu 2011
 1. Wybory do Izby Rolniczej i na Sołtysów 2011
 1. Wybory Prezydenta 2010
 1. Wybory samorządowe 2010
 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
 1. Wybory do Sejmu i do Senatu 2007
 1. Redakcja
 1. Wyszukiwarka
 1. Rejestr zmian
 1. Instrukcja obsługi
 1. Mapa serwisu
 1. Statystyki
 1. Panel administracyjny
Liczba odwiedzin: 559202

 

Realizacja: Ideo